privacy-beleid

FR | NL | EN

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Respect voor het privéleven
2. Gebruik van cookies
3. Toestemming
4. Vragen

1. Respect voor het privéleven

ISOBEL respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

ISOBEL leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Alle persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en automatische verwerking door ISOBEL. U hebt toegang tot het bestand met uw persoonlijke gegevens om de inhoud ervan te bekijken en om eventuele rechtzettingen aan te brengen. Bijkomende inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij geďnformatiseerde verwerking kunnen worden opgevraagd bij het openbaar register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Waterloosteenweg 115 - 1000 Brussel – tel.: 02/542-72-00).

2. Gebruik van cookies

De ISOBEL-site maakt gebruik van "cookies", eigenlijk kleine brokjes informatie die door onze browser opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Zij maken het ons mogelijk u een nog betere service aan te bieden door ons informatie te geven zoals de taal die u gebruikt bij voorbeeld. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De meeste browsers aanvaarden cookies maar u kan de uwe zodanig instellen dat hij dat niet doet. Dit zal u niet beletten de ISOBEL site te gebruiken om bestellingen door te geven.

3. Toestemming

Door het gebruiken van de ISOBEL-site, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door ISOBEL van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

4. Vragen

Uw vragen of commentaren zijn steeds welkom en wij staan tot uw dienst om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via privacy@isobel.be.

[ Onthaal | Ons bedrijf | Onze produkten | News | Contact | Bestellen | Algemene Voorw. | Privacy-beleid | 123Piano ]